skip to Main Content

logokumi

Stichting Kumi Hospital Uganda

Onze verloskundigenpraktijk ondersteunt het prachtige werk van de stichting Kumi Hospital Uganda.

Deze stichting is in 2004 opgericht door één van onze verloskundigen: Steffie Mooren. Directe aanleiding voor de oprichting van de stichting waren de indrukwekkende ervaringen die ze samen met haar collega Cindy van Crugten opdeed tijdens een vrijwillig werkbezoek aan het Kumi Hospital in de zomer van 2003. Ze werden toen geconfronteerd met een hoge moeder- en kindersterfte als gevolg van chronische armoede en structureel gebrek aan geld en zorg. De toenmalig medisch directeur inspireerde Steffie zodanig dat dit haar heeft doen besluiten de stichting Kumi Hospital op te richten met als eerste doel het verbeteren van de verloskundige zorg in het ziekenhuis en de regio.

In 2015 heeft collega Cindy Stock ook een bezoek aan Kumi gebracht, samen met Steffie en hun gezinnen. Ook voor haar was het een indrukwekkende, maar vooral prachtige ervaring. In maart 2017 zullen Steffie en Cindy Stock opnieuw samen een bezoek gaan brengen aan Kumi Hospital, om daar o.a. te gaan werken op de verloskundige afdeling en waar nodig bijscholingen te geven aan het personeel.

Wij als praktijk zijn ons heel bewust van het feit dat we in een goed ontwikkeld land leven, waarin de verloskundige zorg goed georganiseerd is en van hoge kwaliteit. Door de stichting financieel te steunen en kennis en/of materialen over te dragen aan Kumi Hospital, dragen we bij aan de verbetering van de verloskundige zorg in Oost Oeganda.

Voor elke bevalling die wij als praktijk begeleiden, doneren we €5,- aan de stichting, speciaal bedoeld voor de verbetering van de verloskundige zorg.

www.kumihospital.nl

 

Back To Top