skip to Main Content

Iedere vrouw ervaart haar bevalling anders, maar zeker is dat een bevalling gepaard gaat met pijn. De hevigheid van de pijn verschilt en ook de behoefte aan pijnbestrijding is voor iedere vrouw anders. Onderzoek, naar het effect van lachgas als pijnbestrijding tijdens de bevalling, laat zien dat vrouwen duidelijk minder pijn hebben.
Lachgas wordt door je eigen verloskundige in het Moeder Kind Centrum Roermond (MKC) gebruikt om je het laatste stukje van de bevalling als minder pijnlijk te laten ervaren.

Lachgas is een mengsel van stikstof en zuurstof. Het zorgt ervoor dat je wat slaperig wordt en dat de scherpste pijn van een wee niet meer wordt gevoeld. Soms kunnen mensen er uitgelaten en blij van worden, vandaar de naam lachgas.

Wanneer wordt het gegeven?

Lachgas wordt meestal gebruikt tijdens de laatste fase van de ontsluiting. Deze fase kan als zwaar en pijnlijk worden ervaren. Lachgas kan dan verlichting geven. Ongeveer een halve minuut voordat de heftige wee begint, inhaleer je het lachgas totdat de wee is verdwenen. Dit zorgt ervoor dat tijdens het hoogtepunt van de wee het meeste effect wordt bereikt.
Tijdens de allerlaatste fase, het persen, stopt de behandeling met lachgas. Het kinmasker blijft nog 20 minuten op, zodat het gas in de uitgeademde lucht goed wordt afgezogen.
Pijnbestrijding met lachgas mag maximaal twee tot drie uur. Indien langer pijnbestrijding nodig is, wordt gezorgd voor een passende oplossing.

Hoe werkt het?

Tijdens het gebruik van lachgas blijf je bij volle bewustzijn. Het lachgas wordt via een masker ingeademd en in de longen opgenomen in het bloed. Het vermindert de pijn na een paar ademhalingen vrijwel direct. De werking stopt enkele minuten na het beëindigen van de behandeling.

Via een speciaal dubbelmasker (zie afbeelding) kun je het lachgas zelf inhaleren. Het gas dat tijdens de toediening ontsnapt en de uitgeademde lucht, wordt afgezogen.

Voordelen

  • Lachgas werkt snel, binnen enkele minuten.
  • Je maakt de bevalling bewust mee.
  • Lachgas is snel uit je lichaam als de toediening stopt.
  • Je hebt het gevoel van controle omdat je het zelf toedient.
  • Lachgas heeft geen schadelijke gevolgen voor de baby.

Nadelen

  • Rondlopen is niet mogelijk vanwege de apparatuur waarmee lachgas wordt toegediend.
  • Lachgas kan alleen worden gebruikt tijdens de ontsluiting en niet tijdens het persen, omdat je daar geconcentreerd voor moet zijn.
  • Lachgas als pijnbestrijding is bij ongeveer 50% van de vrouwen als voldoende effectief gebleken.

Bijwerkingen

Lachgas kan enkele bijwerkingen hebben, maar is veilig voor de baby. In vergelijking met andere middelen voor pijnbestrijding heeft lachgas de minste bijwerkingen voor moeder en kind. Mogelijke bijwerkingen kunnen zijn: misselijkheid, slaperigheid, overgeven, dromerigheid.

Verantwoordelijkheid bevalling

Tijdens de bevalling kan er een medische reden ontstaan om de verantwoordelijkheid voor de bevalling van de verloskundige over te dragen aan de gynaecoloog. Verpleegkundigen van het MKC nemen dan de begeleiding over. Vanaf het moment van de overdracht wordt pijnbestrijding met lachgas gestopt, omdat dit uitsluitend door de verloskundige wordt gedaan. Zo nodig krijgt u andere pijnstilling.

artikel laurierblad over lachgas bij bevalling
Back To Top